Registrering av pressverktøy

 

Registrer din Viega Presmaskin her:

Viega gir 24 måneders garanti fra kjøpsdatoen på presmaskiner (12 måneder på batteri).
Garantiperioden for en ikke-registrert maskin regnes fra produksjonsdatoen.

Maskintype: *    
Serienummer *): * *) Serienummeret står på garantibeviset  
Kjøpsdato: *     eller på typeskiltet under batteriet.
Kjøpested: *    
Firmanavn: *    
Adresse: *    
Kontaktperson: *    
E-post: *    
Telefonnummer: *

Viega No
Viega