Megapress: Viega teknologi til tykkveggede stålrør
Med pressamlingsteknologien 'Megapress' kan selv tykkveggede stålrør forbindes på sekunder: Skjær stålrør, avgrad, samle og press. Installatøren kan spare opp til 60 % av montasjetiden i forhold til sveisning, som stadig er den mest utbredte metode til samling av stålrør i varme- og kjølesystemer samt industrielle anlegg. Samtidig er det ingen brannfare med åpen ild og dermed større sikkerhet.

 

Systemet

Megapress metalpressfittings er zink-nikkel-belagt og fås i størrelsene ½ til 2”. Den integrerte skjærerringen sikrer ekstra styrke i samlingene. En spesiell EPDM profil-tetningselement sikrer tetthet etter pressing, idet den kompenserer for ru eller ujevn overflate på malte stålrør.
"Megapress" samles med de kjente Viega pressverktøy i kombinasjon med pressbakker og pressringer.
SC-Contur i Viega fittings garanterer, at samlinger, hvor det ved et uhell ikke er blitt presset vil bli oppdaget ved en tetthetsprøve.

Fordeler ved Viega Megapress

  • Opp til 60 % kortere montasjetid sammenlignet med tradisjonelle forbindelsesmetoder som sveise-, gjenge- og rilleforbindelser.
  • Spesielt økonomisk i kraft av store tidsbesparelser ved installasjonen.
  • Absolutt brannsikkert, da det ved kald presseteknikk hverken opstår flammer eller røggasser.
  • Viega SC-Contur i alle Megapress-fittings. Fittings, som ved et uhell ikke er blitt presset, vil tydelig kunne ses ved en trykkprøve.
  • Kan anvendes overalt. Presser tykkveggede stålrør i tilslutningsdiameter fra ½" til 2" og uavhengig av, om røret er sømløst, sveiset, udekket, forsinket eller dekket med en syntetisk lakk.

Markedsinformasjon
Systemet er allerede godt utprøvd på det nordamerikanske markedet og har vært produsert i Tyskland i snart 2 år. Videre er alle relevante og lokale godkjennelser også på plass.
På grunn av større etterspørsel enn forventet på det europeiske markedet, forventes det ikke leveranser av Megapress før ultimo september 2014.

Arbeidsprosessen
Les mer om hvor enkelt det er å arbeide med Megapress systemfittings ...

Se produktkatalog F2


Viega Megapress systemet er zink-nikkel-belagt stål og fås i størrelsene ½ til 2”.

 

Megapress fittings samles med de kjente Viega pressverktøy - fra ½ til 1” med pressbakker og fra 1 ¼” i kombinasjon med pressringer, som er plasseres rundt pressfittingen.

 

SC-Contur fra Viega garanterer tette samlinger. Ved tetthetsprøvning av Megapress presfittings ses det tydelig, om en samling ved et uhell ikke er presset.

 

Sammenlignet med sveisning sparer installatøren opp til 60% montasjetid med Megapress.

 

Made in Germany: Megapress stålfittings er fremstillet med tysk presisjon og i den velkjente kvalitet.

 

Viega No
Viega