Smartloop Inliner system
Økonomisk og gjennomtenkt renovering av boligblokker
Renovering av bruksvannanlegg i boligblokker byr ofte på meget store utfordringer i form av trange sjakter og ikke minst veggutspring ved etasjeskillene. Med sirkulasjonsrørets ekstra store fleksibilitet i Smartloop Inliner-systemet er dette arbeidet blitt mange ganger enklere, og vi tilbyr derfor en helt unik og konkurransedyktig løsning på renovering.

 

Ved bruksvannsinstallasjoner i stigerør installeres sirkulasjonsrøret normalt parallelt med varmtvannsrøret. Viega har nå i 10 år kunnet tilby et interessant alternativ: Det geniale Inliner rør-i-rør-systemet – som har et fleksibelt sirkulasjonsrør montert inne i varmtvannsrøret. Denne løsningen reduserer installasjonskostnadene, sparer plass og sikrer stabil temperatur i hele stigerøret. Sammen med Viegas Easytop sirkulasjonsventil får du dermed kontroll med temperaturen og bakteriene!

Smartloop Inliner system –også til stigerør med veggutspring
Takket være et nytt og fleksibelt sirkulasjonsrør i PB (polybuten) kan Smartloop Inliner-system også brukes i stigerør med større veggutspring. Det nye systemet integreres med Viegas øvrige pressystemer. Alle fittings er med Viegas patenterte lekkasjeindikator SC-Contur, som sikrer at eventuelt glemte presskoblinger oppdages før anlegget tas i bruk.
Smartloop Inliner presses med samme verktøy som til Viegas øvrige systemer.


Se produktkatalog G1


Innvendig sirkulasjonsledning til bruksvannanlegg

 

Smartloop rør og tilkoblingssett til innvendige sirkulasjonsledninger

Viega No
Viega