Grundfix Plus
Ny styreenhet
Grundfix Plus tilbakeslagsventil til fekalieholdig vann har blitt forbedret med et enda sikrere styresystem. Det er driftsikkert, bruker mindre strøm og er plassbesparende. Det er fullautomatisk, har en trykkføler og motordrevet betjening av returklaffene. Dessuten finnes en manuell lukking.
Selvtest og batterikontroll

Grundfix Plus kontrollsystemet etterprøver seg selv daglig. Klaffene blir automatisk åpnet og lukket hver dag. Dette sikrer en stabil drift. Ved strømavbrytelse aktiveres batteriet automatisk.


LCD-display

Det nye LCD-diplayet har 3 tastebetjeninger. Displayet viser aktuell driftstatus og posisjonen til klaffene. Informasjonen vises med tekstvisning, ved optisk visning og ved akustisk informasjons-melding.
- Driftstilstand og advarsler (optisk)
- Batteridrift og returløp (signaltone)
- Overløpsfare ved driftsforstyrrelser (alarmtone)

 

Se produktkatalog X4

 


Grundfix plus

 

Kontroll og styreenhet til Grundfix Plus

Viega No
Viega