Viega
Rent drikkevann er en merkesak for Viega 
Rent drikkevann er en forutsetning for god helse. Det inneholder nødvendige mineraler og spor-elementer og trenges til tilberedning av mat, rengjøring av gjenstander og til kroppspleie.

Felles mål for planleggere, installatører og brukere er at drikkevann skal stå til disposisjon i tilstrekkelig mengde og kvalitet på hvert tappested.
Men drikkevann er også et næringsmiddel som kan bli dårlig. Beskaffenheten endrer seg i drikkevannsinstallasjonen, f.eks. ved kontakt med materialer, oppvarming eller stillstandstider med tilsvarende bakteriedannelse.

For å unngå problemer finnes det i alle land forskrifter til sikring av tilførselen og kvaliteten på vannet. Nye lover og regler kommer stadig i tillegg i EU og skal supplementere eller erstatte de nasjonale. Dette gjør det nødvendig å gjøre seg kjent med de tekniske reglene med jevne mellomrom og anvende disse i det praktiske arbeidet.

Viega er på forkant med utviklingen og har stor viten om rent drikkevann:
Vi vil gjerne gjøre vår viten tilgjengelig for så mange som mulig!
 
Viega No
Viega